Vi hjälper organisationer från nuläget till önskat läge på ett effektivt och hållbart sätt.

Varje kunds situation är unik, men det finns ofta vissa likheter och gemensamma nämnare med andra verksamheter. Vi vill verkligen förstå vilka våra kunders utmaningarna är och vilka möjligheter vi kan utveckla vidare tillsammans. Vi sätter oss snabbt in i en organisations utmaningar, kultur och ambitioner för att skapa förståelse. Vi får ofta höra av våra kunder att vi är duktiga på att få med oss människor, få alla att vara delaktiga, ta större ansvar och tillsammans skapa nya resultat. Vi får ihop laget med jaget och bygger arbetsglädje, motivation och struktur.

Vi skräddarsyr upplägg som passar våra kunders ambitioner och utmaningar. Vi leder och driver förändringsprojekt i syfte att förbättra organisationers resultat. Vi utvecklar djärva, innovativa, förtroendeskapande och produktiva organisationer. Vi tror och vet av erfarenhet att våra erfarna och passionerade konsulter är vår viktigaste resurs. Genom att få arbeta med intressanta och utmanande projekt driver det oss att växa som människor och proffs.

Vi är certifierade använder av ett flertal verktyg som vi använder för att skapa än mer kraft i utveckligen. Ex Business Performance Index, IPU, Lead Forward, Team Forward mfl....


Design A line styled icon from Orion Icon Library.

Strategi, Mål & Framtid

Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild där alla är värvade och motiverade.

Utifrån detta identifierar vi era kritiska framgångsfaktorer. Med andra ord vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget. Vad måste hända här & nu för att kunna nå där och sen. Med andra ord er strategi.

Utifrån detta är nästa steg att verkligen få rätt saker att hända i ledningsgruppen. 

Vi erbjuder bland annat OKR som styrverktyg. (se nedan)

Like Hand A line styled icon from Orion Icon Library.

 Ledningsgrupp 

Ledarna och ledningen driver och ansvarar för utvecklingen. Därför börjar vi med dessa nyckelpersoner. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och bättre resultat uppnår ni. Vi tränar ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. 

Ledarskapet är för oss nyckeln till framgång. Det är ledarna som skapar såväl kultur som struktur. Vi tränar ledarna att leda efter de mål och den strategi som verksamheten bestämmer. 


Document Stack A line styled icon from Orion Icon Library.

Ledarskap för acceleration

Utveckla exceptionella ledare på alla nivåer. Sätt struktur, led kulturen och få andra att växa. Ledarskap skapar framgång genom att frigöra potential för högre prestationsnivåer och engagemang från sina medarbetare och team.
Vi tror på ett ledarskap som skapar ett verkligt ägandeskap, motivation och engagemang i från ledning och ut i hela organisationen. Vi utvecklar ledarskapet till ett modernt ledarskap som får ledare och medarbetare att verkligen göra rätt saker. 
Er strategi och ett gemensamt arbetssätt för att säkra framgång på alla nivåer. 
Design A line styled icon from Orion Icon Library.

Team

Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. Vi tränar teamen att använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga och olösta frågor på bästa sätt. 

Vi tränar er att använda teamens förmåga på bästa sätt. Människor kompletterar varandra i många olika aspekter och kan använda detta för att skapa överlägsna lösningar. 

Vi tror på att alla team ska äga sin plan. Skapa en strategi och plan för genomförande utifrån företagets målbilder och planer. Att skapa sitt teams plan skapar ägarskap, motivation och ökar därmed förmågan och viljan att lyckas gå från ord till handling. 

Like Hand A line styled icon from Orion Icon Library.

Samarbete

Varje teams prestation är beroende av sin plan och förmågan att genomföra den. Utmaningar kan bestå av relation och samarbete med övriga team i organsationen. 

Här stöter många på utmaningar och friktion då motstridiga mål och och suboptimering kan göra det svårt att få rätt saker att hända inom varje team.

Tillsammans med teamen identifierar vi de viktigaste interna och/eller externa gränssnitten. Därefter arbetar vi fokuserat på att skapa rätt åtgärder tillsammans för att skapa acceleration i samtliga team mot teamens och organisationens mål. 

Document Stack A line styled icon from Orion Icon Library.

People

Nyckeln till framgång är att bryta ner organisationens och teamens strategi till individens mål, nyckelaktiviteter och ansvar. 

Vi utvecklar vanor för effektivitet hos varje individ. Att prioritera det som är viktigt före det som är bråttom. Att frigöra tid, förbättra samarbeten och skapa utrymme att verkligen prestera på elitnivå. Vi tränar er på ett kraftfullt sätt där vi hjälper individer, team och hela organisationer att faktiskt få rätt saker gjorda på riktigt.

Vi hjälper också våra kunder att skapa rätt organisation för att skapa rätt förutsättningar att nå mål.  Vi hjälper organisationer och människor att connecta.


Design A line styled icon from Orion Icon Library.

OKR - Målstyrning

Vi arbetar bland annat med OKR (Objectives and Key Results), som är ett målstyrningsverktyg som används för att sätta och följa upp mål och resultat i en organisation. OKR används för att skapa tydlighet, fokus och utmaningar inom en organisation och främjar samtidigt en öppen och transparent kultur. 

I en del av våra uppdrag har kunden redan ett befintligt verktyg. Vår metodik kan utgå ifrån i stort sett alla verktyg. Det är inte verktyget i sig som gör det utan människor och den idé om affärer vi skapar med kunden. Vi får varje team från ledning och ut i organisationen att skapa sin strategi och sina planer för genomförande utifrån företagets målbilder och planer - från team till individnivå. 

Like Hand A line styled icon from Orion Icon Library.

Struktur -Uppföljning

Att vinna sitt mästerskap kräver en regelbunden uppföljning och säkerställande av rätt framdrift. Tillsammans med era ledare och era medarbetare skapar vi en struktur med fokus på rätt riktning, rätt aktiviteter med såväl firandet av framgångar som korrigering vid motgångar. Det ska vara tydligt med riktning både individuellt och i team.

Vi bygger en struktur utifrån organsationens, teamets och individens  strategi och måldokument. Vi implementerar veckovis accelerationsmöten, kvartalsvis fokusmöten och årliga  målmöten. Vi skiljer också på operativa och strategiska möten. Vi accelererar utvecklingen i teamet och på individnivå. 


Document Stack A line styled icon from Orion Icon Library.

Way of working

Varje företag har sin kultur, sina paradigmer och sitt befintliga arbetsätt.

Vi har erfarenhet av att anpassa våra insatser och vår träning efter befintlig värdegrund, kultur, metoder och verktyg. Vi matchar vår träning utifrån befintliga modeller som ex Lean, Six Sigma, Scrum etc. Vi är certifierade användare av verktyg som;

  • BPI - Business Performance Index

  • IPU - Personlig testverktyg

  • TeamPro - Teamutveckling

  • Leadforward - Ledarbedömning & ledarutveckling

Vi har också skapat egna metoder för utveckling i specifika situationer.

www.worksmarter.se

www.market2business.com

”THE KEY IS NOT TO PRIORITIZE WHAT'S ON YOUR SCHEDULE, BUT TO SCHEDULE YOUR PRIORITIES”

STEPHEN COVEY