Vi hjälper organisationer från nuläget till önskat läge på ett effektivt och hållbart sätt.

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och i framtiden kommer det aldrig att gå lika långsamt som nu. Vi är bra på att förstå vilka våra kunders utmaningar är och vilka möjligheter vi kan utveckla vidare tillsammans. Vi är duktiga på att snabbt kunna kunna sätta oss in i olika situationer, skapa en snabb överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad - på riktigt. Vår långa erfarenhet = Våra kunder trygghet. Varje kunds situation är unik, men det finns ofta vissa likheter och gemensamma nämnare med andra verksamheter. 

Vi skräddarsyr upplägg som passar våra kunders ambitioner och utmaningar. Vi leder och driver förändringsprojekt i syfte att förbättra organisationers resultat. Vi utvecklar djärva, innovativa, förtroendeskapande och produktiva organisationer. Vi tror och vet av erfarenhet att våra erfarna och passionerade konsulter är våra viktigaste resurser. Genom att få arbeta med intressanta och utmanande projekt driver det oss att växa som människor och proffs.


VI ARBETAR BÅDE

STRATEGISKT    &

Vi arbetar strategiskt med att utifrån starka ideér, identifiera mål, sätta mål och framgångsfaktorer och sedan skapa en stark plan där alla är involverade och värvade. 

OPERATIVT

Utifrån strategi, mål och plan identifierar vi kraftfulla och kritiska actions som skapar resultat. Vi förverkligar planer och får rätt saker att hända - på riktigt.

VÅRA OMRÅDEN

ORGANISATION
Mål & Framtidsarbete - från ledning ut i organsationen. 
Vi hjälper våra kunder att identifiera och nå extraordinära mål på ett effektivt och hållbart sätt, från ledning och ut i organisationen. Vad måste ske här och nu för att nå där och sen?
MÄNNISKOR
Utveckling av människor, samarbeten & förmågor.
Vi frigör potential för att hjälpa organisationer att nå mål. Vi utvecklar vanor av effektivitet och ger ledare, team och individer verktyg för att leda sig själva, sina team och sin verksamhet  för att nå mål på ett effektivt och hållbart sätt.
AFFÄRER
Affärsutvecklande projekt & möten med fokus på resultat.

Vi arbetar med egna starka ideer eller efter kunders ambitioner och önskemål. Möten, inspiration, samspel och utveckling. Vi tror på att dela med sig, ge för att kunna få. Vi tror på samverkan mellan sport och business. 

MÅL & FRAMTIDSARBETEN - CHANGE MANAGEMENT

Vi utvecklar våra kunders strategi och målarbeten med fokus på att nå nya mål. Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation som råder. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild där alla är värvade och motiverade. Utifrån detta identifierar vilka är era framgångsfaktorer, det vill säga, vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget - vad måste hända här & nu för att kunna nå där och sen. Med andra ord er strategi. Därefter är vi med och får rätt saker att hända i ledningsgruppen och fullt ut i hela organisationen. Konkret innebär det ett arbete med ledningsgrupp, ledare, team och individer. Allt beroende på hur er organisation ser ut och vilka behov ni har. Vi utvecklar ert gemensamma way of working som leder er till nya resultatnivåer. 

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR LEDNINGSGRUPPER & TEAM

T.E.A.M - Togehther Everyone Achives Miracales.  Collaborate for Acceleration.  Ledarna och ledningen driver och ansvarar för utvecklingen. Därför börjar vi med dessa nyckelpersoner. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen(teamen) är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och bättre resultat uppnår ni. Vi tränar ledningsgruppen och teamen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. Vad krävs av ledningsgruppen och teamen för att skapa acceleration mot målet.

TRÄNINGSPROGRAM FÖR LEDARE

Ledarskapet är för oss nyckeln till framgång. Det är ledarna som skapar såväl kultur som struktur. Vi tränar ledarna att leda efter de mål och den strategi som verksamheten bestämmer. Vi utvecklar exceptionella ledare på alla nivåer som sätter struktur, lever kulturen och får andra att växa. Ledarskap skapar framgång genom att frigöra potential för högre prestationsnivåer och engagemang från sina medarbetare och team. Vi tror på ett ledarskap som skapar ett verkligt ägandeskap, motivation och engagemang ifrån ledning och ut i hela organisationen. Vi utvecklar ledarskapet till ett modernt ledarskap som får ledare och medarbetare att verkligen göra rätt saker och växa som individer genom ett personligt ledarskap. Er strategi och ett gemensamt arbetssätt för att säkra framgång på alla nivåer. 

TRÄNINGSPROGRAM FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET  

En träning som riktar sig till alla i en organisation. Vi får er att ta er tid till att stanna upp, reflektera och arbeta med hur ni väljer att spendera er tid. Effekterna vet vi kan bli enorma. Ta bättre hand om dig och dina resultat kommer bli bättre och du kommer att må mycket bättre. Under vår träning drar vi ner tempot, ger er verktyg som hjälper er att få kontroll över er arbetsdag och låter er arbeta fokuserat och praktiskt. Under träningen arbetar alla med sina egen arbetssituation. Vi har utvecklat  en metod med fokus på planering, prioritering, struktur, beslutsfattande, hjärna, reflektion och arbetssätt för att frigöra energi och stressa  mindre. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på på rätt saker, frigöra tid, planera, prioritera och reflektera mer. 

COACHING ON DEMAND

Vi coachar ledare, nyckelpersoner och team att identifiera mål och nå mål på ett effektivt och bestående sätt. Coaching on demand är ett vårt verktyg att hjälpa kunden att lösa problem, vara rådgivare, träna och tillföra kompetens på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vi arbetar helt enkelt med er förmåga att prestera på elitnivå, det kan vara inom näringslivet eller inom sportens värld. Coaching on demand levereras snabbt och effektivt. 

MÖTEN, MÄNNISKOR & MÖJLIGHETER

Vi har lång erfarenhet av att vara med och skapa projekt och möten för nya möjligheter. Vi arbetar från starka idéer till genomförande och uppföljning. Våra uppdrag handlar om allt från att är vara med och arrangera konferenser & kick-offer samt moderera eller facilitera dessa, till att föreläsa eller genomföra frukostmöten. Innehållet kan vara allt ifrån mål, strategi, ledar-, individ- och teamutveckling. Vi arbetar också med att utveckla affärsnätverk och skapa samverkan mellan sport och näringsliv. Vår breda erfarenhet och vårt omfattande nätverk gör att vi kan tillsammans med våra kunder kan skapa mycket attraktiva möjligheter för utveckling.


AFFÄRSUTVECKLING MED FOKUS PÅ GRÄNSLANDET MELLAN SPORT OCH NÄRINGSLIV. 

Inom sportens värld finns det ofta ett väldigt starkt engagemang. Vad kan affärsvärlden lära sig av sportens värld? Tänk om man kunde omsätta ovan engagemang till näringslivet. Vad skulle vara möjligt då? Att skapa passionerade och vinnande kulturer är något som växer fram över tid och det är det som verkligen gör skillnad på riktigt. Vi hjälper näringslivet och sportens värld att tillsammans nyttja kraften och skapa samarbeten för att skapa extraordinära resultat. Bortom traditionella sponsorpaket och företagsevent så kan näringslivet ihop med sportens värld skapa unika lösningar som tillför värde för alla partner. Som företagare och entreprenör så finns det mycket att utveckla i gränslandet mellan sport och affärer. Ett arbete som kan ta bolaget till helt nya resultatnivåer tillsammans med den kraft som finns inom sportens värld. Utforska det möjliga - uppnå det extraordinära.

”THE KEY IS NOT TO PRIORITIZE WHAT'S ON YOUR SCHEDULE, BUT TO SCHEDULE YOUR PRIORITIES”

STEPHEN COVEY