Vi hjälper organisationer från nuläget till önskat läge på ett effektivt och hållbart sätt.

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och i framtiden kommer det aldrig att gå lika långsamt som nu. Vi är bra på att förstå vilka våra kunders utmaningar är och vilka möjligheter vi kan utveckla vidare tillsammans. Vi är duktiga på att snabbt kunna kunna sätta oss in i olika situationer, skapa en snabb överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad - på riktigt. Varje kunds situation är unik, men det finns ofta vissa likheter och gemensamma nämnare med andra verksamheter. Vi leder och driver förändringsprojekt i syfte att förbättra organisationers resultat. Vi utvecklar djärva, innovativa, förtroendeskapande och produktiva organisationer. Vi tror och vet av erfarenhet att våra erfarna och passionerade konsulter är våra viktigaste resurser. 


STRATEGI, MÅL & FRAMTIDSARBETEN

Vi leder uppdrag inom change management. Vi hjälper våra kunder att nå sin fulla potential och att hjälpa dom att ta sig till nästa nivå. Vår meritlista visar att de flesta kan uppnå mycket mer ambitiösa mål än de tror, om de är villiga att utmana det befintliga sättet att arbeta.
Omvärlden förändras i en allt snabbare takt, vilket innebär att verksamheter utveckla sina strategier allt oftare. Strategierna måste dessutom vara konkreta för att ge verklig effekt. Det kräver en tydlig koppling mellan strategin och den operativa verksamheten. Vår metodik tar strategin från ord till handling från ledningen och ut i organisationen.  
Vår taktik är att på ett snabbt, enkelt och tydligt sätt sätta ramar, få bättre koll på allas styrkor och gemensamt definiera ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation som råder. Vi arbetar tillsammans med våra kunder från deras nuläge till det önskade läget och sätter fokus på de saker de behöver åstadkomma. Vi arbetar metodiskt, effektivt och involverande med att hjälpa dig att utveckla din organisation, dina ledare och medarbetare tills ni har uppnått framtida önskade resultat.
Att lyckas med sin strategin handlar också om att utveckla förmågor. Vi arbetar med att göra strategier till verklighet genom att utveckla förmågor, samarbeten och arbetsätt att realisera strategier och mål.

Vi arbetar från styrelse, ledning och ut i organisationen. 

Mål till handling. 


Design A line styled icon from Orion Icon Library.

Strategi, Mål & Framtid

Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild där alla är värvade och motiverade.

Utifrån detta identifierar vi era kritiska framgångsfaktorer. Med andra ord vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget. Vad måste hända här & nu för att kunna nå där och sen. Med andra ord er strategi och roadmap.

Utifrån detta är nästa steg att verkligen få rätt saker att hända i ledningsgruppen. Vi tar den strategiska roadmappen från ledning till organisationen. 

Vi erbjuder bland annat OKR som styrverktyg. 

Like Hand A line styled icon from Orion Icon Library.

 OKR - Målstyrning

Vi arbetar bland annat med OKR (Objectives and Key Results), som är ett målstyrningsverktyg som används för att sätta och följa upp mål och resultat i en organisation. OKR används för att skapa tydlighet, fokus och utmaningar inom en organisation och främjar samtidigt en öppen och transparent kultur. 

I en del av våra uppdrag har kunden redan ett befintligt verktyg. Vår metodik kan utgå ifrån i stort sett alla verktyg. Det är inte verktyget i sig som gör det utan människor och den idé om affärer vi skapar med kunden. Vi får varje team från ledning och ut i organisationen att skapa sin strategi och sina planer för genomförande utifrån företagets målbilder och planer - från team till individnivå. 


Document Stack A line styled icon from Orion Icon Library.

Från ledning och ut

Vi tar därefter den strategiska roadmappen från ledning till organisationen.   Vi använder oss av beprövade metoder för att implementera strategier på ett strukturerat och effektivt sätt från ledningen och ut i organisationen.  Metoden stöttar också våra kunder i att implementera ett nytt arbetssätt i syfte att få strategin att hända. Vi säkerställer att ledningen och resten av organisationen håller fokus, hanterar och följer upp de strategiska och identifierade områdena för att säkerställa strategiuppfyllnad. Vi skapar en tydlighet som förenklar för alla både förstå strategin och känna sig involverade i genomförandet av den. Att vinna sitt mästerskap kräver en regelbunden uppföljning och säkerställande av rätt framdrift. 


Document Stack A line styled icon from Orion Icon Library.

Struktur -Uppföljning

Att vinna sitt mästerskap kräver en regelbunden uppföljning och säkerställande av rätt framdrift. Tillsammans med era ledare och era medarbetare skapar vi en struktur med fokus på rätt riktning, rätt aktiviteter med såväl firandet av framgångar som korrigering vid motgångar. Det ska vara tydligt med riktning både individuellt och i team. 

Vi bygger en struktur utifrån organsationens, teamets och individens  strategi och måldokument. Vi implementerar veckovis accelerationsmöten, kvartalsvis fokusmöten och årliga  målmöten. Vi skiljer också på operativa och strategiska möten. Vi accelererar utvecklingen i teamet och på individnivå. Vi FÖRSTÄRker FÖRMÅGOR föR ATT kunna REALISERA MÅL

Vi vet att det är människor som gör skillnad. För oss är ägandeskapet, planering och att värva med människor på resan nyckeln till framgång. Vi tränar ledningsgrupp, ledare och medarbetare i syfte att stärka förmågor för att kunna nå mål på ett effektivt och bestående sätt.

Design A line styled icon from Orion Icon Library.

LEDARNA

Ledarskapet är för oss nyckeln till framgång. Det är ledarna som skapar såväl kultur som struktur. Vi tränar ledarna att leda efter de mål och den strategi som verksamheten bestämmer. Vi utvecklar exceptionella ledare på alla nivåer som sätter struktur, lever kulturen och får andra att växa. Ledarskap skapar framgång genom att frigöra potential för högre prestationsnivåer och engagemang från sina medarbetare och team. Vi tror på ett ledarskap som skapar ett verkligt ägandeskap, motivation och engagemang ifrån ledning och ut i hela organisationen. Vi utvecklar ledarskapet till ett modernt ledarskap som får ledare och medarbetare att verkligen göra rätt saker och växa som individer genom ett personligt ledarskap. Er strategi och ett gemensamt arbetssätt för att säkra framgång på alla nivåer. 
Like Hand A line styled icon from Orion Icon Library.

LEDNINGSGRUPPER & TEAM

 Ledarna och ledningen driver och ansvarar för utvecklingen. Därför börjar vi med dessa nyckelpersoner. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen(teamen) är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och bättre resultat uppnår ni. Vi tränar ledningsgruppen och teamen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. Vad krävs av ledningsgruppen och teamen för att skapa acceleration mot målet.


Document Stack A line styled icon from Orion Icon Library.

INDIVIDEN & EFFEKTIVITET  

Vi får er att ta er tid till att stanna upp, reflektera och arbeta med hur ni väljer att spendera er tid. Effekterna vet vi kan bli enorma. Ta bättre hand om dig och dina resultat kommer bli bättre och du kommer att må mycket bättre. Under vår träning drar vi ner tempot, ger er verktyg som hjälper er att få kontroll över er arbetsdag och låter er arbeta fokuserat och praktiskt. Under träningen arbetar alla med sina egen arbetssituation. Vi har utvecklat  en metod med fokus på planering, prioritering, struktur, beslutsfattande, hjärna, reflektion och arbetssätt för att frigöra energi och stressa  mindre. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på på rätt saker, frigöra tid, planera, prioritera och reflektera mer. 

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu, i framtiden. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor för att kunna nå toppen. 
Varje kunds situation är unik. Vi förstår vad våra kunders utmaningar är och vilka möjligheter vi kan utveckla vidare tillsammans. Vi är duktiga på att snabbt kunna kunna sätta oss in i olika situationer, skapa en snabb överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad, på riktigt. Vi har under 20 år arbetat med att utveckla nya resultat genom att skapa och genomföra framgångsrika projekt. 
Vi har en gedigen bakgrund från projektledning. Vi leder projekt uppdrag inom ökad försäljning, besöksnäringen, skapandet av mötesplatser och arbeten i gränslandet mellan sport och business. 

INTERIM - FÖRSTÄRKNING ORGANISATION

Omvärlden och våra marknader förändras snabbare än någonsin och det blir en allt större utmaning att få ihop rätt lag över tid. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor för att kunna nå toppen. Flexibilitet, Gig-ekonomi, distansarbete och projektanställningar blir allt vanligare. Organisationer behöver snabbt kunna hantera en tillfällig topp eller dal. 
Vi har över 25  års erfarenhet inom management consulting. Vi har arbetat med över 400 organisationer i ett tiotal länder. Vi är bra på att bygga framgångsrika team och värva människor som passar in i resan mot mål. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den bäst kan frigöras. Vi arbetar branschoberoende och har erfarenhet av många typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella. 

BUSINESS & SALES

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor. Vi är med och hjälper våra kunder att skapa nya möjligheter både internt och externt. Att arbeta med försäljning idag innebär nya möjligheter men också många utmaningar. Vi hjälper företag att sätta sin struktur på försäljning och skapa nya resultatnivåer.
  1. Nuläge - tillsammans definiera ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder.

  2. Önskat läge sätta upp en framtida utmanande och attraktiv målbild utifrån framtida ambitioner. Var vill ni befinna er där & sen.

  3. Kritiska framgångsfaktorer - vilka är utmaningarna för att ta er till det framtida önskade läget, d v s vad måste hända här & nu för att nå där & sen. Vi skapar konkreta actions med både gemensamt och individuellt ansvar. 

  4. Planera, Prioritera & Exekvera på rätt saker. Skapa ett arbetssätt för att nå mål på ett effektivt sätt. 

VÅRA UTBILDNINGAR

Vi erbjuder företagsinterna koncept och öppna program. De öppna program genomförs tillsammans med olika utbildningsföretag. 

Våra inriktningar

  • Ledarskap

  • Ledningsgrupper

  • Leda utan att vara chef

  • Coachingutbildningar

  • Personlig Effektivitet

  • Effektiva Möten

se mer info på 

Våra utbildningar

AFFÄRER ÄR OCKSÅ EN SPORT- VI TROR PÅ PARTNERSKAP.

Vi arbetar med att skapa acceleration till lönsamma affärer. Ni vill mycket. Ni har höga ambitioner och stora visioner. För att ta er dit krävs både både strategi, mindset och ett arbetsätt som verkligen prioriterar viktiga sakerna. Vi skapar tillväxt och lönsamhet, utvecklar förutsättningar för försäljning, varumärkesbyggande och framtida önskade resultat

Inom sportens värld finns det ofta ett väldigt starkt engagemang.  Vad kan affärsvärlden lära sig av sportens värld? Tänk om man kunde omsätta ovan engagemang till näringslivet. Vad skulle vara möjligt då? Att skapa passionerade och vinnande kulturer är något som växer fram över tid och det är det som verkligen gör skillnad på riktigt. 
Vi hjälper näringslivet och sportens värld att tillsammans nyttja kraften och skapa samarbeten för att skapa extraordinära resultat. Bortom traditionella sponsorpaket och företagsevent så kan näringslivet ihop med sportens värld skapa unika lösningar som tillför värde för alla partners och för samhället i stort. Som företagare och entreprenör så finns det mycket att tjäna på att utveckla starka partnerskap. Att arbeta i gränslandet mellan sport och affärer kan generera bolaget, rättigheten och samhället helt nya resultatnivåer. Utforska det möjliga - uppnå det extraordinära. 
Vår breda erfarenhet och vårt omfattande nätverk gör att vi tillsammans med våra kunder kan skapa mycket attraktiva möjligheter för utveckling. Vi utvecklar våra kunders och partners affärer genom att stärka affärsrelationer i syfte att skapa nya anfallsvinklar. 

”THE KEY IS NOT TO PRIORITIZE WHAT'S ON YOUR SCHEDULE, BUT TO SCHEDULE YOUR PRIORITIES”

STEPHEN COVEY