Det här är We Make It Happen

Vi skapade konsultgruppen We Make It Happen tillsammans. Våra erfarenheter, vår gemensamma passion och vårt arbetssätt ligger till grund för våra arbeten tillsammans med kunder som vill nå ökad framgång och nya resultat. 
Vi utmanar befintliga strukturer, kulturer och arbetssätt för att skapa framgång tillsammans med våra kunder. Vi har ett proaktivt och involverande arbetsätt som bottnar i vår syn på hur framgång skapas.
Tillsammans med våra kunder skapar vi helt nya möjligheter. De flesta vill utvecklas och nå nya resultatnivåer. Det sker inte av sig själv. Vi behöver ställa nya frågor för att få nya svar. Nya svar ger nya lärdomar, utveckling och möjligheter till nya resultat. Vi erbjuder ett modernt och kraftfullt tillvägagångssätt för att verkligen få rätt saker att hända hos våra kunder. 
Vi är övertygade att det går att skapa acceleration mot nya resultat genom att involvera och skapa engagemang utan krångliga modeller och med enkelhet och sunt förnuft.  
Vi arbetar branschoberoende med många typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella. Vi arbetar även inom sportens värld och gränslandet mellan sport och affärer. 
Vi tror på kraften i att våga och verkligen bestämma sig för att göra rätt saker. Vi vill bidra med hållbarhet och smarthet. Vi gillar attt röra oss i affärsvärlden, sportvärlden och i gränslandet däremellan. 

Vår grund

MOD - Nya sätt att arbeta och träna på skapar nya värden och resultatnivåer 

GLÄDJE - Involverade, motiverade och engagerade människor skapar tillsammans framgång

FOKUS -Rätt saker på rätt sätt i rätt tid med rätt människor skapar resultat

HÅLLBARHET - Det ska verkligen funka över tid. För organisationen, för individen och för samhället. 

Vilka är vi?

Vi har cirka 40 års erfarenhet tillsammans som konsulter med ca 500 uppdrag inom exekvering, coaching och träning. Vi arbetar branschoberoende och har erfarenhet av alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella, samt även inom sport och gränslandet mellan sport och affärer. Vi har en stor passion för möten med människor och organisationer, det är där allt börjar. Våra arbeten genomsyras av mod, glädje och fokus. Vår erfarenhet = din trygghet.

We Make It Happen stades av

 • Mattias Jerreström 

  "En genuin, drivkraftig och engagerad konsult som inspirerar med sitt resultatfokus och sin affärsmässighet" 

  mattias@wemakeithappen.se

  0708-547712

  Linkedin
 • Lasse Gustafsson 

  "En prestigelös inspiratör och doer som med sin vinnarinstinkt skapar det mindset som verkligen gör skillnad för sina kunder"

  lasse@wemakeithappen.se

  0705-809812

  Linkedin

Våra konsulter

MATTIAS JERRESTRÖM

"En genuin, drivkraftig och engagerad konsult som inspirerar med sitt resultatfokus och sin affärsmässighet" 

11 års erfarenhet från läkemedels- och medicintekniska branschen i såväl stora som små bolag, i olika ledande roller inom försäljning.

15 års erfarenhet som konsult med ca 200 uppdrag inom exekvering, coaching och träning. Har arbetat med närmare 70 ledningsgrupper, 500 ledare och genomfört mer än 2 500 timmar 1-to-1 coaching. Arbetar branschoberoende i alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga. ICF-certifierad coach och certifierad inom Team Pro och Lead Forward.

Mattias driv, stora engagemang och förmåga att sprida energi gör att människor i hans omgivning trivs och presterar. Han älskar möten med människor, nätverkande och brinner för att göra det svåra enkelt, det omöjliga möjligt och se till att rätt saker händer för att skapa framgång och resultat.

LASSE GUSTAFSSON

"En prestigelös inspiratör och doer som med sin vinnarinstinkt skapar det mindset som verkligen gör skillnad för sina kunder"

25 års erfarenhet som konsult och projektledare. Bakgrund från elitidrotten som coach och klubbdirektör. Tidigt i karriären också arbetat med fastigheter. 

Ca 300 uppdrag med fokus på projektledning /interimsuppdrag med tydliga mål. Resultatutveckling genom arbeten med ledningsgrupper, genom ledarprogram,  teamutveckling  och  skapandet av nytt way of working. Bland kunderna märks alla typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella och internationella. Lasse har även en lång erfarenhet av projektledning, flitig föreläsare, facilitator och workshopledare. Certifierad coach. Certifierad användare av IPU.Lasse är bra på att få med sig människor. Gillar att skapa affärsmöten kopplat till sportens värld. Lasse tar på sig gympaskorna, kavlar upp ärmarna och få rätt saker att hända. Framgång skapas tillsammans. Frigör potential - få rätt saker gjorda.