VI ACCELERERAR UTVECKLING MED MÄNNISKOR, FÖR MÄNNISKOR OCH GENOM MÄNNISKOR. 

Vi arbetar med business execution, change management, performance management eller som vissa kallar det, managementconsulting. Men i vår värld är dock inte det viktigaste vad det heter utan att ni verkligen får rätt saker att hända. Vi får våra kunder till nya resultat helt enkelt. 
Vi frigör potential och får våra kunder att uppnå mer med mindre insats.  Alla uppdrag är unika och ingen kund är den andra lik. Därför arbetar vi med en av oss utvecklad, beprövad och tydlig metodik. Tillsammans med er skapar vi helt nya resultatnivåer, oavsett vilken utmaning ni har. 
Vi utvecklar helt enkelt affärsmässiga arenor och arbetsätt för nya resultat. 
Vad behöver hända hos dig?
“We run it, we shape it, we create it, we train it - Never the same, always different”  

Våra Tjänster

Performance Management

Vi hjälper er att identifiera mål och nå mål på ett effektivt och hållbart sätt. Från ledning och hela vägen ut i organisationen. 

Training Management

Vi utvecklar och genomför träningsinsatser som förbättrar era förutsättningar att nå mål på bästa sätt. 

People Management

Vi hjälper er skapa rätt lag med rätt människor på rätt plats. Detta skapar rätt förutsättningar för att tillsammans nå målen. 

Project Management

Vi driver kommersiella projekt inom business, sport och affärsnätverk.

Performance ManagemenT

VISION, MÅL & FRAMTID  

Vi hjälper er att lyfta blicken, identifiera nya utmanande mål och nå målen på ett hållbart och effektivt sätt genom att skapa en en resultatinriktad struktur och en involverande och transparent kultur. Vi skapar tillsammans samsyn kring var vi är, vart vi vill och framgångsfaktorer där emellan. Nya mål och nya utmaningar kräver nya strategier vilket innebär att saker måste göras på nya sätt. Vi tror på att involvera alla från ledning och hela vägen ut i organisationen, men det börjar alltid i ledningen och det är inte något som bara händer. Målet är att ni ska nå nya resultatnivåer genom att få rätt saker att hända men då måste hårdvara, strategi & struktur samspela med mjukvara, värdegrund & kultur.

STRATEGI & STRUKTUR

Vi tror på att framgångsrikt och kontinuerligt arbeta med målfokusering. Tillsammans bygger vi en resultatinriktad struktur, med starkt fokus, högt ansvarstagande, högt engagemang och stor transparens - ett ramverk eller kalla det "Way of working". Syftet är att göra rätt saker i rätt tid. Att ha en struktur för hur jobba med strategi och mål från ord till handling från ledning och hela vägen ut. En struktur som ägs av ledningen och är anpassad och efterlevs i hela organisationen. I en resultatinriktad struktur är det även fokus på kontinuerlig uppföljning - vilka är våra framgångar, motgångar och lärdomar? Den bästa strategin är den som genomförs. 


VÄRDEGRUND & KULTUR

Kultur och arbetssätt går inte att prata fram. Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. De leds av ledarna, de har tydliga strukturer och de har ett gemensamt språk. Vi jobbar fram det tillsammans med er. Värdeord och ledstjärnor är en sak men det viktigaste är att få kulturen in i allas vardagsnära och affärskritiska situationer. Att kulturen blir den "rätta" utifrån vad ni vill uppnå och vad ert uppdrag är. Att skapa engagerade ledare medarbetare är nyckeln. Vi får samtliga ledare och medarbetare att äga sina mål samt att ta ansvar för dom och att verkligen gilla det. Vi ger ledare och medarbetare verktyg att kunna leva som man lär.
Training Management


LEDARSKAP 

Vi tränar ledare att få rätt saker att hända. Vi tror på ett involverande ledarskap som skapar värde och ger rätt förutsättningar för att kunna nå de mål och de ambitioner ni har. Med fokus på att skapa resultat med, för och genom andra. Vi erbjuder ledarskapsträning skräddarsytt efter era utmaningar och er unika resa mot nya mål.

Vi är certifierade inom flera verktyg och har med vår erfarenhet utvecklat en mycket praktisk metod med utgångspunkt i verkligheten. 

LEDNINGSGRUPP

Alla ledningsgrupper har självklart olika utmaningar. Vi är helt övertygade att de flesta kan nå helt nya resultatnivåer. Att laget spelar tillsammans mot samma slutmål är viktigt. En ledningsgrupp bör vara sammansatt av rätt människor, men de måste också få rätt förutsättningar att jobba rätt tillsammans. Vi ser allt för ofta att samspelet, grundfundamentet och det proaktiva arbetet kring den gemensamma framtiden inte är optimalt. Många möter fortfarande utmaningar med  silostänk, otydliga gränssnitt, suboptimering, ineffektivitet, prestige och tydliga svårigheter att samarbeta. Saker som också faller nedåt och påverkar övriga organisationen.  

TEAMUTVECKLING

Lär er använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga, olösta frågor på bästa sätt. Att involvera ökar kvaliteten och acceptansen av lösningen. Lösningar som ger actions. Actions som ger resultat. Skapa världens bästa lag. 

Att utifrån mål och värdegrund skapa det resultat ni vill ha. Vi skapar starka team som bygger värde för organisationen och medarbetarna. Vi gör det praktiskt och tar ett helhetsgrepp på era utmaningar. Hur ser det ut idag? Vilka mål har ni och vad är gapet? Vår träning sker över tid med uppföljning för att säkerställa utveckling. 

EFFEKTIVITET 

Få rätt saker att hända. Bli bättre på att hantera alla uppgifter och förväntningar i en allt mer informationsrik, kravställande och stressig värld. Målet med träningen är att skapa en nytt gemensamt och individuellt  arbetssätt där varje deltagare får mer gjort (rätt saker), får ökad kontroll, minskad stress och frigör tid till det som verkligen är viktigt. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseri med tid och man kan verkligen fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. Vår träning sker teoretiskt och praktiskt gärna i er normala miljö och träningen sker över tid för att verkligen säkerställa förändring. 


PEople Management

EXECUTIVE SEARCH

Förmågan att exekvera strategin, det vill säga att få det som är viktigast att verkligen hända är avgörande för framgång. Från ledning hela vägen ut i organisationen i syfte att nå nya resultatnivåer. För att lyckas krävs att ha rätt personer som är bra på att få rätt saker att hända. I vissa fall krävs nya personer. Vi hjälper att hitta de personer som är bra på att få rätt saker att hända. 

INTERIM MANAGEMENT

Vi erbjuder interimlösningar för att hjälpa er här & nu. Alla styrelser och ledningsgrupper har väl någon gång känt att man fastnat i gamla hjulspår. Många står och stampar, alla har "så mycket att göra" - de nya målen och den strategi man sjösatt händer det inget med. Man kommer inte vidare, något måste göras. En ny röst ställer nya frågor som kräver nya svar - det ger utveckling och resultat.

INPLACE MANAGEMENT

Att hitta rätt person är oerhört viktigt men det är minst lika viktigt att få ombord rätt person på rätt sätt. En effektiv och strukturerad onboarding kan förbättra en medarbetares prestation avsevärt. Vi hjälper er med att få nya medarbetare på plats och prestera optimalt med hjälp av våra verktyg för kring målfokusering, prioritering och exekvering.  

Sports & Business Management

NÄTVERKET LEDER TILL UTVECKLING

Vi ser starka relationer som en mycket viktig faktor i allas karriärer. Alla behöver utmanas,  diskutera och genom nya synsätt våga skapa nya resultat. Vi utvecklar affärsmöten efter deltagarnas ambitioner, önskemål och roller, baserat på deras nuvarande roll.

KONFERENS, WORKSHOPS & FACILITERING

I våra uppdrag tar vi stort ansvar för att arrangera våra kunders konferenser. I vårt DNA ingår tydlighet med syfte och mål. Vi kombinerar möten med ett bra program med utveckling, föreläsningar, träning och må bra aktiviteter. Vi samarbetar med flertal konferensanläggningar. 

AFFÄRER ÄR OCKSÅ EN SPORT

Vi har en stor passion för sport och leder projekt inom sportens värld. Vi har en lång bakgrund från elitidrotten med starkt kommersiell inriktning. Vi bidrar med engagemang, kunskap och kommersiell projektledning för att skapa nya resultat. 

VI ARRANGERAR GAME, SET & TALK...

Möten på tennisbanan tillför energi. Vi arrangerar varje år skräddarsydda events som t.ex tennis-events och business-events för våra nätverk. En plattform för nätverk, friskvård och nya möjligheter.