NyhetsartIKLAR

PT för ledningsgruppen

Under de senaste 20 åren har vi arbetat med att hjälpa företag att på olika sätt skapa nya resultat. Vi har nära våra kunder och fått unika insikter i olika branschers och företags utmaningar från ett ledningsperspektiv.

Ett område som vi brinner för är ledningsgruppen. Vi märker allt för ofta att ledningsgruppen inte är samspelt som den borde vara. Ledningsgrupperna utnyttjar helt enkelt inte sin fulla och möjliga potential. Det finns ofta en väldigt tydlig koppling mellan lönsamhet och ledningsgruppens förmåga och effektivitet. Ju effektivare och samspelt ledningsgruppen är, desto bättre lönsamhet, mer engagerade medarbetare och ett helt enkelt ett starkare varumärke både internt och externt. 

Alla ledningsgrupper har självklart olika utmaningar. Vi är helt övertygade att de flesta kan nå helt nya resultatnivåer. Därför är ledningsgruppens arbete allt viktigare för att skapa rätt förutsättningar för framgång.Att laget spelar tillsammans mot samma slutmål är viktigt. Vi ser allt för ofta att samspelet, grundfundamentet och det proaktiva arbetet kring den gemensamma framtiden inte är optimalt. Många möter fortfarande utmaningar med silostänk, otydliga gränssnitt, ineffektivitet, prestige och tydliga svårigheter att samarbeta. Saker som också faller nedåt och sedan påverkar övriga organisationen.  

Det räcker inte med att rätt människor, de ska jobba rätt tillsammans och de ska göra rätt saker!

​De är här vi kommer in. Vi vill inte kalla det utbildning. Vi TRÄNAR ledningsgrupper att använda gruppens kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga frågor på bästa sätt.

I vårt arbete med ledningsgrupper inleder vi alltid med ett prework som kan bestå av intervjuer, medverkan på möten och en mätning av ledningsgruppens prestation.

Vi utvärderar med andra ord ledningsgruppen på många olika plan inför starten.

Vilka faktorer är möjliggörare i ledningsgruppen och vilka som bromsar? Därefter börjar träningen. För det är just en träning som kommer att skapa en vinnande ledningsgrupp. Precis som när ett idrottslag tränar för att vinna sitt mästerskap. Det är enkelt att greppa, vi ha bra acceleration i genomförandet och arbetet ger långsiktiga positiva resultat. 

Vi hjälper er att öka effektiviteten i ledningsgruppen så att ni får en tydlig affärsnytta.

Vi är helt enkelt ledningsgruppens PT. 

Kontakta oss för mer information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitter du också i många och långa möten?

Alla organisationer har idag många och långa möten. Tyvärr upplever alldeles för många ”som går på möten” att det är många timmar som bara kastas bort. När vi ägnar så mycket tid i möten så ger det också faktiskt mindre tid att verkligen genomföra det vi ska göra.

Vi träffar ofta på ledare och medarbetare som vill ha effektivare möten. Men vad menar de med detta egentligen.  Möten är kanske den ”uppgift” vi lägger mest tid av allt på. Många tillbringar 50–70% av sin tid i möten. Möten som inte är tillräckligt bra för att leda organisationen i rätt riktning. Möten som stjäl för mycket tid av allas tid vilket gör att stressen ökar. Möten blir en tids och energitjuv istället för ett boost och en känsla av delaktighet.

För ledare och medarbetare är det kanske ett av de mest viktiga områdena att verkligen bli bättre på. Det är faktiskt rätt märkligt att få verkligen tränar på att bli bättre. Det är också märkligt att det inte finns utvecklade ”spelregler” som är väl inarbetade och verklig följs. Vi kan kalla det ett spelsystem 

för att kopiera idrottens språk. Ett spelsystem där möten kopplas ihop med vad våra ambitioner är, vad som förväntas av mig, hur vi ska genomföra möten och hur vi arbetar med uppföljning. 

Men när bara många pratar om effektivitet så får vi alltför ofta ett endimensionellt tänkande och därmed ett endimensionellt ledarskap. 

 En god effektivitet vad gäller möten handlar om självklart om bra struktur, syftet med mötet, typ av möte, konkreta mål, att ha en tydlig agenda, rätt personer som medverkar, en bra styrning, kortare mötestid och rätt teknik. Det finns självklart olika typer av möten men grunden är att syfte och mål alltid är nummer ett. Det kommer ju avgöra vilka som skall vara med och hur agendan ska se ut. 

Minst lika viktigt är kulturen, dvs att skapa energi, dynamik och att tillsammans komma fram till rätt saker. Energi handlar om engagemang, värdegrund, syfte, att involvera, att vara motiverad, att diskutera och reflektera, att känna delaktighet och att komma fram till beslut tankar och utveckling tillsammans. Nu pratar vi både om struktur och kultur. Och båda dessa behövs.

Att lära sig använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga, olösta frågor på bästa sätt. Att involvera för att öka kvaliteten och acceptansen av lösningen. Lösningar som sen ger actions. Actions som ger resultat. Med andra ord möten handlar om att skapa nya resultat.

Struktur & Kultur är viktigt. 

Men sedan kommer det kanske absolut det viktigaste. Disciplin att följa vårt spelsystem. Att kontinuerligt genomföra bra möten, att följa upp, att hantera framgångar, motgångar och lärdomar. Möten blir ett verktyg för ledarskap. Det kanske viktigaste verktyget i dagens moderna arbetsvärld. 

Många möten saknar dessvärre alla tre av dessa dimensioner och då blir möten mer eller mindre ostrukturerat svammel. Man skulle kunna kalla det för informationsmöten utan agenda.

Vi har under mer än 20 års arbetat med att träna våra kunder i att skapa nya resultat. Vi erbjuder erbjuder våra kunder träning i att skapa möten som verkligen ger effekt. 

Vår träning hjälper er att lyfta blicken. Utifrån er vision, era mål och er värdegrund skapar vi tillsammans med er effektfulla möten som skapar nya förutsättningar för er organisation. Vi implementerar arbetssättet från ledningen och ut i hela organisationen.  

Jobbar du med det som är viktigt eller med det som är bråttom?

Vi vet att det finns perioder när många känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, för mycket att göra och att många i viss mån tappar kontrollen över situation. Jobbet kan helt enkelt ibland vara för mycket arbete. Utvecklingsmöjligheterna stagnerar. Det är svårt att få tid till det man verkligen ska göra. Vi vet att avbrotten, telefonsamtalen och eposten ofta kan ta över dagen.

Hur mycket av det du ska göra planerar du i förväg?

Vi vet att de många människor planerar för lite tid. De riskerar att allt för ofta hamna i ett läge där de styrs av allt inkommande. Detta medför att de helt enkelt inte får tid till det de vill och ska göra.

Sen finns de de som planerar för mycket. Tack vare att de inte kan hinna med allt så går de hem från jobbet varje dag och misslyckas pga att de helt enkelt planerar för mycket. 

Vi tror på att de flesta kan styra ca 50-60 % av sin dag. Det är rimligt. Göra det som är viktigt men inte bråttom.

20 % kommer Sean att att gå åt till brådskande saker som är viktiga och bråttom. Det måste helt enkelt hanteras. 20 % av tiden bör finnas för laget, kollegorna och kunderna som vill ha hjälp dvs som som blir bråttom men kanske inte är viktigt för dig egentligen.