NEW BUSINESS

Att leva som vi lär är för oss en självklarhet. New Business är ett affärsområde där vi leder uppdrag för kundens räkning mot uppsatta mål. Att få rätt saker att hända är för oss en framgångsfaktor. Om vi leder ett projekt, skapar ett event eller leder ett affärsområde är alltid vår nyckeln till framgång att:

  • Tillsammans definiera ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder. 

  • Sätta upp en framtida utmanande och attraktiv målbild (alla ser samma bild) kring var ni vill befinna er där & sen.

  • Utifrån detta identifiera vilka är era kritiska framgångsfaktorer för att ta er till det framtida läget, det vill säga vad måste hända här & nu. 

Därefter leder vi uppdraget mot uppsatta mål. 

01. PREWORK 

Vi tror starkt på förberedelser. Vårt prework anpassas alltid utifrån uppdragets karaktär. Man kan i huvudsak säga att vi använder tre olika delar i att förbereda ett uppdrag på ett optimalt sätt. Genom en bra förberedelse kan vi också följa upp efter genomfört arbete på ett optimalt sätt. 
MÖTESOBSERVATIONER

Vi deltar, analyserar & återkopplar.

BUSINESS PERFORMANCE INDEX 

Vi mäter nuläget.

PERSONLIGA INTERVJUER

Vi skapar förståelse för verksamheten & organisationen. 

02. New Business Management

Willpower - Områden vi gillar att leda och jobba med inom new business.

SPORTS & BUSINESS

Vi har lång erfarenhet av ledande tjänster inom området sports management och sport & business. Vi gillar att involvera oss i affärsprojekt, organisationsutveckling inom sportens värld. 

AFFÄRSNÄTVERK

Vi har under drygt 25 år varit aktiva i olika sammanhang kring affärsnätverk. Vi tror på kraften att mötas. I dagsläget driver vi ett nätverk i Göteborg. Vi arrangerar också kontinuerligt tennisevents för affärsvärlden. 

AFFÄRSUTVECKLING (sälj & coaching projekt)

Vi har under många tillfällen ansvarat för och genomfört förändringsprojekt inom affärs & säljutveckling, rekrytering, coaching och karriärutveckling. Samarbeten med företag och organisationer inom arbetsmarknad. 

03. FOLLOW UP

Vi säkerställer acceleration mot uppsatta mål genom en utvecklad metodik för uppföljning och säkerställande av att rätt saker har hänt.

AFTER ACTION REVIEW

Följa upp resultat och coacha för framdrift, grupp och individ

PROAKTIV COACHING

Individuellt fokus för utveckling och framgång.

WE BETTER

Kontinuerlig utveckling för framdrift.