PREP - Effektivare Arbetsmetoder

Vi har i mer än 20 år hjälpt tusentals ledare, medarbetare och organisationer att utveckla arbetssättet. Vår erfarenhet ger er experthjälp att skapa ert Way of working. 

Målet med träningen är att förbättra förutsättningarna att skapa ett positivt resultat. Att bli mer produktiv och att få mer gjort är självklart en del av träningen. Träningen hjälper er också att få en överblick över alla åtaganden – prioritera och fokusera rätt. Genom att hantera detta på rätt sätt får ni det mentala utrymmet att vara mer kreativ, mer strategisk eller varför inte bara mer närvarande. Vi skapar tillsammans med er ett gemensamt och individuellt arbetssätt där varje deltagare får mer gjort (rätt saker), samarbetet förbättras, ökad kontroll, minskad stress, mår bättre och frigör tid till det som verkligen är viktigt. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man verkligen kan fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. 

Insatserna genomförs som separata program inom personlig effektivitet och effektfulla möten. Tillsammans kan dessa insatser bilda att gemensamt way of working. Vi specialanpassar också genomföranden utifrån ex " öppna kontorslandskap," hybrida/ digitala lösningar". 

Personlig Effektivitet

Vår träning sker teoretiskt och praktiskt. Inom alla områden kommer ni få verktyg och konkret träning för att bli bättre på att hantera alla uppgifter och förväntningar i en alltmer informationsrik, kravställande och stressig värld. Träningen är utvecklad för att snabbt kunna ta till sig nya metoder och omsätta dem i praktisk handling. Våra praktiska övningar är kopplade till allas vardag och affärskritiska situationer. Vårt koncept bygger på våra erfarenheter från våra 20 år som konsulter, på välkända metoder och verktyg samt på vår metodik till att utveckla nya framgångsrika beteenden. 

 Effektfulla Möten

Möten är och kommer att vara en viktig del av vårt arbetsliv. Det kan vara fysiska, digitala och/eller hybridmöten. Alla organisationer har idag många och långa möten. Tyvärr upplever alldeles för många ”som går på möten” att det är många timmar som bara kastas bort. När vi ägnar så mycket tid i möten så ger det oss mindre tid att verkligen genomföra det vi bestämmer på möten. Dessutom så vet vi att förberedelser inför möten och efterarbeten av det som bestäms väldigt sällan prioriteras tillräckligt mycket. 

Vår träning sker med mötesgrupper alt mötesledare.  Vi skapar möten som ger effekt på riktigt. Möten som skapar laganda och ambition att förverkliga nya resultat. 

Way of working

Att tillsammans forma spelregler för hur vi ska arbeta är idag mycket viktigt. Kombination av det traditionella och hybrida arbtssättet kan bli en framgångsfaktor.

Vi har lång erfarenhet av att utveckla effektiva koncept för Way of working. Spelregler kring kontor, epost och kommunikation, teams, sms mm

Vår erfarenhet är att moderna organisationer mår mycket bra av att arbeta fram ett arbetsätt från ledning och ut i hela organisationen.