CHANGE MANAGEMENT 

Förändringsledning är ett strukturerat sätt att få individer, grupper och organisationer från ett aktuellt läge till ett önskat läge. Genom att få de inblandade att förstå varför förändringen är nödvändig och vad som krävs av alla går det att uppnå beteendeförändringar som leder till att förändringarna blir bestående. Dagens organisationer är i första hand byggda för att tillsammans optimera det som redan görs – inte för att hantera förändring och de flesta medarbetare står inte precis startklara för att snabbt genomföra en förändring.  Vår erfarenhet säger att väldigt ofta förstår inte människorna i organisationen vad som skall göras, vilket i sin tur också påverkar engagemang, välmående och resultat. Utmaningarna uppstår ofta när det kommer till praktiken, genomförandet eller exekveringen, då är det långt ifrån alla som verkligen får det att hända. Vår erfarenhet är att det som är bråttom allt för ofta går före det som verkligen är viktigt. Många missar att verkligen använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta accelerera rörelsen framåt.