Interim / Senior Adviser

Interimsuppdrag

Vi tar uppdrag som interimkonsulter vid specifika fall.

Senior Adviser

Anlita oss som rådgivare i frågor kring organisation, prestation och resultat

Styrelse uppdrag

Vi har erfarenhet av styrelsearbete och är intresserade av fler uppdrag.